Academische school

Het Zwijsen College Veghel als Academische Opleidingschool voor nieuwe leraren ziet opleiden in de school als een structureel onderdeel van haar werkterrein. In samenwerking met Fontys, ILS - HAN en Radboud Docenten Academie doen zo’n 40 stagiaires per jaar ervaring op in hun aanstaande beroep. Voor hun begeleiders (onze leraren, drie instituutsvertegenwoordigers en een eigen Zwijsen-schoolopleider) ook een prettig en zeker uitdagend element in hun loopbaan. Via introductie, coaching en groepsbijeenkomsten ontstaat binnen het Zwijsen een eigen kweekvijver van nieuw talent. Een groot aantal speciaal opgeleide leraren binnen het Zwijsen College staan klaar om je te ontvangen en te begeleiden. Het Zwijsen College staat bekend als een Academische Opleidingsschool waar eisen gesteld worden, maar de school biedt je ook vele mogelijkheden. We vinden het erg belangrijk dat je laat zien dat je je wilt ontwikkelen, dat je belangstelling hebt en dat je initiatiefrijk bent. In samenwerking met onze partners wordt vormgegeven aan het uitvoeren van onderdelen van het curriculum op de werkplek. Het opstarten / begeleiden en uitvoeren van het praktijkonderzoek vindt op de school plaats. Niet iedere lerarenopleiding heeft dezelfde begeleidingssystematiek vandaar dat je hieronder twee keuze mogelijkheden hebt:


Fontys studenten: 

Om informatie over de stageplek te krijgen kun je informatie opvragen bij de volgende personen: 

Dhr. H. van Oosteren: Schoolopleider Zwijsen College Veghel -  

Mevr. M Spanjers: Schoolopleider Zwijsen College Veghel - 

Mevr. A. Brand: Instituutsopleider Fontys  -

Als 2e, 3e en 4e jaarsstudent kun je ook digitaal solliciteren via het Stage Aanmeld Systeem (SAS+) op de site van Fontys


ILS-HAN / Radboud Docenten Academie: 
Om informatie over de stageplek te krijgen kun je informatie opvragen bij de volgende personen: 

Dhr. H. van Oosteren: Schoolopleider Zwijsen College Veghel -  

Dhr. A. Hammink: Instituutsopleider ILS-HAN -  

Dhr. H. Havekes: Instituutsopleider Radboud Docenten Academie - 

Veel meer informatie kun je vinden in het beschreven schoolprofiel van het Zwijsen College Veghel op de site van Bureau-Extern onder Schoolprofielen. 


 

 

Dhr. H. van Oosteren
schoolopleider


Mevr. M. Spanjers
schoolopleider