Olympiade

Talenten
Onderwijs op maat betekent ook ‘je talenten ontwikkelen’. Dit kan op verschillende manieren: leerlingen kunnen bijvoorbeeld naast hun vereiste programma op de havo examen op vwo-niveau afleggen, deelnemen aan talentprogramma’s als Cambridge English, Goethe Zertifikat, Delf Scolaire en Team Rembrandts (roboticaproject) en/of olympiades. Ook biedt het Zwijsen College vwo’ers de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo waarbij je voor één of meerdere of zelfs alle vakken in vwo 5 eindexamen doet.


Olympiades
Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om zich op een bepaald vakgebied te kunnen meten met de besten van het land of zelfs met de internationale toppers.

Het Zwijsen College biedt leerlingen de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, biologie en wiskunde in de bovenbouw en de beverwedstrijd (informatica) in de onderbouw. Olympiades krijgen een vaste plek binnen het curriculum en het aanbod wordt uitgebreid met de vakken natuurkunde, scheikunde en informatica in de bovenbouw.
Deelname aan Olympiades zorgt voor veel uitdaging en verdieping in de vakken in zowel onder- als bovenbouw. Als Zwijsen College vinden wij dat meedoen belangrijker is dan winnen.