Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de ouderraad. 

 

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en leerlingen. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur en is een klankbord voor de oudergeleding van de MR. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering waar terug gekeken wordt op het afgelopen jaar. De vergaderingen van de OR zonder directie zijn openbaar en zowel de vergaderdata als de notulen zijn terug te vinden op deze website op de pagina 'OUDER'. Hiervoor dient u in te loggen.

 

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die graag constructief meedenken over o.a. communicatie, ouderbetrokkenheid en thema-avonden. Voor input zijn we afhankelijk van de ouders/verzorgers. Voor input óf informatie kunt u mailen naar: ouderraad@zwijsencollege.nl